• Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  Wij willen een korfbalvereniging zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Toch kan het gebeuren dat iemand dat anders ervaart. Als jij dit ervaart, willen wij dat als club weten zodat we jou daarbij kunnen ondersteunen.

  Als vereniging willen wij ongewenst gedrag stoppen. Er zijn verschillende vormen van ongewenst gedrag, waaronder pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging en gewelddadig gedrag. Maar je kunt ook problemen ervaren waardoor je niet kunt zijn wie je bent, of je kunt je buitengesloten voelen.
  Je kunt zelf met ongewenst gedrag te maken krijgen, maar je kunt het ook bij iemand anders zien gebeuren. Ook dan, bijvoorbeeld als coach, trainer, begeleider, medesporter of ouder, vragen we je om contact te leggen met onze vertrouwenscontactpersoon (VCP). Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn coaches, trainers en begeleiders zelfs verplicht om dit te doen.

 • Wat doet de VCP?

  De VCP zal naar jouw verhaal luisteren en samen met jou kijken wat verdere stappen kunnen zijn. Soms is iets op te lossen binnen de vereniging en in sommige gevallen is het verstandig om er andere deskundigen bij te betrekken. Dit zal altijd in overleg met de melder gebeuren. De VCP is onafhankelijk en jij blijft anoniem.

 • Hoe kun je de VCP bereiken?

  Wij zijn blij dat Cindy Groothuismink-Stolk deze taak op zich wil nemen binnen onze vereniging. Via het e-mailadres vertrouwenscontactpersoon@dezwaluwen.nl kun je contact leggen met haar. Let op: het e-mailadres is uitsluitend bedoeld om een afspraak te maken, niet om al te melden waar het over gaat.
  Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met Centrum Veilige Sport Nederland (www.centrumveiligesport.nl). Via hun website kun je zien dat zij telefonisch bereikbaar zijn maar ook via een anonieme chat (www.chatmetfiersport.fier.nl).