• Trainen
  Zoals een ieder al weet vanuit de persconferentie op 26 november, zijn de regels aangescherpt: Alle
  sportlocaties moeten vanaf 17:00uur gesloten zijn, dus alle activiteiten die mogen vanaf dat tijdstip niet meer
  plaatsvinden. Dit houdt in dat alle trainingen en doordeweekse wedstrijden voor tenminste 3 weken zullen
  uitvallen.

  Wedstrijden
  Hierover zouden wij als bestuur nog communiceren met onze leden. Afgelopen woensdag is er nog een webinar
  geweest vanuit de KNKV, waar er gelegenheid was tot vragen stellen en onderling contact als verenigingen.
  Het bestuur heeft besloten om alle wedstrijden op zaterdag niet te gaan spelen.
  We willen met deze beslissing alle leden een gelijke mogelijkheid geven om te sporten. Daarnaast zien wij het
  niet zitten om wel wedstrijden te spelen en niet te kunnen trainen. We kiezen er dan liever voor dat we met
  onze eigen leden sporten op de mogelijkheden van de zaterdagen overdag.
  We willen alle leden deze mogelijkheid ook bieden op de zaterdag. Hier gaan we samen met de JTC verder
  invulling aan geven in de komende weken. Voor komend weekend hebben we de zaal in Heerenmaten en
  kunnen we daar trainen.

  Zaterdag 4 december
  10:00 – 10:55 Kangoeroes en E
  11:00 – 11:55 C1 en B3
  12:00 – 13:10 B1 en B2
  13:15 – 14:25 A1 en midweek (trainen)
  14:30 – 16:55 Senioren (wedstrijd onderling)

  De senioren en eventueel midweek kunnen onderling partij spelen indien ze dit willen.
  Je kan je hiervoor aanmelden bij Bram Wolbrink (0637167543). Die zal dan een schema opstellen.
  Verder vragen we jullie niet te vroeg op de training te komen. Voor de trainingen blijven de overige regelen van
  de overheid omtrent de corona gelden.
  Soms zijn keuzes maken niet altijd makkelijk in deze lastige tijden. We hopen op jullie begrip.
  Indien er vragen zijn of behoefte aan verduidelijking, dan horen we dat graag.

  Namen het bestuur van KV De Zwaluwen
  bestuur@dezwaluwen.n