• Het bestuur van korfbalvereniging De Zwaluwen nodigt alle leden met de minimale leeftijd van 16 jaar én ouders van leden jonger dan 16 jaar van harte uit voor de jaarvergadering op zaterdag 7 november 2020 om 19:00 uur. Locatie: Online (via teams) (voor wie dit niet lukt, er mogen maximaal 15 personen in de korfbalkantine). Op deze manier houden wij ons ook aan de Corona maatregelen. Let wel onze voorkeur gaat uit naar Online. Een link/uitnodiging hiervoor ontvangt u 4 dagen vóór aanvang.

  Onderstaand vindt u de agenda en hierbij het jaarverslag 2019-2020.

  Agenda:
  1. Opening
  2. Berichten van verhindering en overige ingekomen stukken
  3. Vaststellen van het verslag van de algemene ledenvergadering van 13 september 2019
  4. Vaststellen van het jaarverslag over het seizoen 2019-2020
  5. Financiën en kascontrole
  6. Akkoord geven door leden voor nieuw bestuurslid
  7. Samenstelling bestuur en commissies in het seizoen 2020-2021
  9. Vooruitblik op het seizoen 2019-2020
  10. Rondvraag
  11. Sluiting
   
  Het financieel jaarverslag kan via de mail secretaris@dezwaluwen.nl worden opgevraagd.

  Met vriendelijke groet,

  namens het bestuur,
  Cindy Groothuismink-Stolk

  bestuur@dezwaluwen.nl – secretaris@dezwaluwen.nl