• Vorig jaar is besloten om de jeugdcommissie (JC) en technische commissie (TC) samen te voegen. Dit door een terugloop aan vrijwilligers binnen de JC en omdat we veel raakvlakken wat betreft taken hebben. Daarnaast zorgt dit ervoor dat we effectiever kunnen samenwerken dan dat we dit in twee commissies doen. Vanaf nu zal de commissie dus Jeugd Technische Commissie heten, afgekort JTC.

    Nu zul je als lid hier weinig van merken, wel zijn er een twee kleine zaken waar jullie rekening mee moeten houden.

    1. De taakverdeling is hier en daar wat veranderd. De huidige taakverdeling kan je op de nieuwe pagina bekijken.
    2. Communicatie naar ons gaat nu via een ander e-mailadres, namelijk: jtc@dezwaluwen.nl. De oude mailadressen (jc@dezwaluwen.nl & tc@dezwaluwen.nl) bestaan nog wel, maar we willen geleidelijk over naar het nieuwe adres. Onze vraag is dan ook om gebruik te maken van het nieuwe e-mailadres.

    We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en gaan met volle energie aan de slag voor de aankomende jaren.

    Heb je vragen of is er iets niet duidelijk? Spreek een van ons aan of stuur ons een mailtje. We zullen zo snel mogelijk terug komen met een reactie.