Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee overige bestuursleden. Elk bestuurslid is portefeuillehouder van één of meerdere commissies/vrijwilligers en staat in nauw contact met de betreffende personen. Bekijk voor een compleet overzicht het organogram-2016-2017. Het bestuur vergadert elke maand.

Voor alle vragen, ideeën, suggesties of tips aan het bestuur, kun je terecht bij de secretaris, Patricia Vaupell, bereikbaar via secretaris@dezwaluwen.nl

Waar houdt het bestuur zich op dit moment mee bezig?

 • Ledenwerving
 • KNKV-trajecten “Besturen met een visie” en “Meer leden in korte tijd”
 • Professionalisering vereniging: contacten met sponsoren, gemeente en andere korfbalorganisaties
 • Vrijwilligersbeleid
 • Opleiding

Voor vragen kan je altijd contact opnemen met het bestuur. Wij zijn te bereiken via bestuur@dezwaluwen.nl

Commissieleden

 • Harry Martens
  Voorzitter
 • [vacature]
  Secretaris
 • Barrie Meek
  Penningmeester
 • Remko Schaap
  Technische- en jeugdzaken
 • Nienke van Alst
  Communicatie en sponsoring / Secretaris a.i.