Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee overige bestuursleden. Elk bestuurslid is portefeuillehouder van één of meerdere commissies/vrijwilligers en staat in nauw contact met de betreffende personen. Bekijk voor een compleet overzicht het organogram-2016-2017. Het bestuur vergadert elke maand.

Voor alle vragen, ideeën, suggesties of tips aan het bestuur, kun je terecht bij de secretaris, Patricia Vaupell, bereikbaar via secretaris@dezwaluwen.nl

Waar houdt het bestuur zich op dit moment mee bezig?

  • Ledenwerving
  • KNKV-trajecten "Besturen met een visie" en "Meer leden in korte tijd"
  • Professionalisering vereniging: contacten met sponsoren, gemeente en andere korfbalorganisaties
  • Vrijwilligersbeleid
  • Opleiding

Voor vragen kan je altijd contact opnemen met het bestuur.
Wij zijn te bereiken via bestuur@dezwaluwen.nl

Harry Martens

Voorzitter

Barrie Meek

Penningmeester

Remko Schaap

Patricia Vaupell

Secretaris

Nienke van Alst