Adressen

Voorzitter Harry Martens voorzitter@dezwaluwen.nl
Secretaris Patricia Vaupell secretaris@dezwaluwen.nl
0316 – 542 485
Penningmeester Barrie Meek penningmeester@dezwaluwen.nl
Wedstrijdsecretariaat wedstrijdsecr_senioren@dezwaluwen.nl
wedstrijdsecr_junioren@dezwaluwen.nl
wedstrijdsecr_jeugd@dezwaluwen.nl

 

Postadres
Lonismaat 9
6903 WE Zevenaar
0316 – 542 485
Bankgegevens
NL10 RABO 0374 8652 99 
t.n.v. KV De ZwaluwenKvK-nummer
40121268
Adresgegevens clubgebouw:
Sportpark Hengelder (route)
Marconistraat 18
6902 PC Zevenaar
0316-333700

Ondergrond: kunstgras (gras voor E-viertal en F)

Adresgegevens sporthal:
Sporthal Heerenmäten (route)
Heerenmäten 8
6904 GZ Zevenaar
0316-523020