• Onderhouds Commissie

    De onderhouds- en materiaalcommissie is een groep vrijwilligers die zich bij de Zwaluwen bezighoudt met de aanschaf en het in stand houden van al het spelmateriaal zoals de palen, korven, ballen en alle andere benodigde hulpmiddelen.

    Daarnaast onderhoudt en beheert zij ook de gebouwen, speeltoestellen voor de jeugd, de omgeving van de velden en de technische installaties zoals verwarming, beveiliging en het scorebord. De kunstgrasvelden en de veldverlichting wordt door de Stichting Sportaccommodaties Zevenaar verzorgd en onderhouden.

    Bij de wisseling van veld naar zaal vice versa verzorgt zij ook het transport en de verdeling van het spelmateriaal over de verschillende sportzalen.

    De hobbyist kan zich het hele jaar uitleven, want er is altijd wel wat te doen. Het mooiste is dat je je tijd veelal zelf kunt indelen. Voor vragen kan je altijd contact opnemen met de OC.

    Wij zijn te bereiken via onderhoud@dezwaluwen.nl