• Beste leden van de Zwaluwen,

  Graag nodigt het bestuur van Korfbalvereniging De Zwaluwen je uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op vrijdag 16 september om 19.30 uur in de kantine (voor alle leden van 16 jaar en ouder en de ouders van leden onder de 16 jaar).

  Bijgevoegd vind je de Agenda Algemene Ledenvergadering Seizoen 2021-2022, een notitie over de samenstelling van het bestuur en commissies voor het nieuwe seizoen en het bijbehorende organigram in het KV De Zwaluwen Jaarverslag 2021-2022. Mocht je het financieel verslag graag willen ontvangen kan je dat via de mail opvragen!
  De notulen van de vorige jaarvergadering kan je Notulen Algemene Ledenvergadering Seizoen 2020-2021bekijken.

  Tijdens de ledenvergadering zal het bestuur terugblikken op het mooie seizoen dat achter ons ligt en vooruitblikken op de toekomst. Graag willen we dit delen met onze leden, dus we hopen op een grote opkomst.

  Mocht je niet in de gelegenheid zijn de vergadering bij te wonen, dan graag een bericht aan ondergetekende, liefst via de mail of telefonisch (06-37230844).

  Vriendelijke groet,

  Manou Vaupell
  Secretaris
  Korfbalvereniging De Zwaluwen Zevenaar
  secretaris@dezwaluwen.nl