• Beste leden en ouders van leden,

  Het bestuur van korfbalvereniging De Zwaluwen nodigt alle leden met de minimale leeftijd van 16 jaar én ouders van leden jonger dan 16 jaar van harte uit voor de jaarvergadering op vrijdag 13 september 2019 om 20:00 – 20:45 uur. Locatie: korfbalkantine De Zwaluwen, Marconistraat.

  Onderstaand vindt u de agenda en het jaarverslag.

  Agenda:
  1. Opening
  2. Berichten van verhindering en overige ingekomen stukken
  3. Vaststellen van het verslag van de algemene ledenvergadering van 5 oktober 2018
  4. Vaststellen van het jaarverslag over het seizoen 2018-2019
  5. Financiën en kascontrole
  6. Aftreden bestuursleden (Barrie Meek, Remko Schaap, Nienke van Alst)
  7. Akkoord geven door leden voor nieuwe bestuursleden
  8. Samenstelling bestuur en commissies in het seizoen 2019-2020
  9. Vooruitblik op het seizoen 2019-2020
  10. Rondvraag
  11. Sluiting en borrel