• Na de afgelopen jaren de contributie niet geïndexeerd te hebben, is per 1 juli de contributie weer geïndexeerd.
  De inflatie is vastgesteld op 4,73 % en contributiebedragen worden afgerond op veelvouden van 5 cent.

  Tevens wordt de hoogte van de contributie bepaald door de leeftijd van het lid op 1 oktober in het seizoen.
  Dus voor de contributie van dit seizoen (juli 2022 t/m juni 2023) wordt uitgegaan van de leeftijd op 1 oktober 2022.
  Bij de incasso van juli is dit nog niet gebeurd, vanaf de incasso van begin augustus wordt de contributie verhoogd van de leden die in een nieuwe leeftijdscategorie zijn komen te vallen.
  De nieuwe bedragen vind je op:
  https://www.dezwaluwen.nl/word-lid

  Bij vragen over de contributie-inning kan je terecht bij financien@dezwaluwen.nl