• Al geruime tijd zijn er gesprekken gaande over het vernieuwde sportpark Hengelder. We proberen jullie hiervan zoveel mogelijk op de hoogte te houden door informatie in de Zwaluwpost.

  Er is door de gemeente geld beschikbaar gesteld voor nader onderzoek. De plannen worden daarmee steeds concreter en serieuzer.


  28 november heeft er weer een bijeenkomst plaats gevonden met de 17 deelnemende partijen.

  In de bijlage treffen jullie een informatiebrief aan. Deze is opgesteld door de Stuurgroep Nieuw Hengelder.

  Dit geeft een goede samenvatting van de huidige status.

  Nu de plannen concreter worden, willen we de informatie richting en van onze leden uitbreiden.

  Graag willen we jullie daarom uitnodigen voor de informatiebijeenkomst op dinsdag 17 januari 2023. Jullie zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom in ons eigen clubhuis.

  Doel van de avond is om iedereen bij te praten, maar misschien nog belangrijker: graag willen we de mening van onze leden weten! Hoe kijken onze leden aan tegen een wijziging van het sportpark? Wat willen we behouden? Wat willen we wel inleveren?

  Als bestuur volgen wij de ontwikkelingen op de voet en zijn wij bij alle bijeenkomsten van de werkgroepen aanwezig. We zijn dus actief betrokken en maken onze mening bekend. Maar dit moet dan de mening zijn van onze leden en niet alleen van het bestuur.

  Om deze meningen te polsen, willen we jullie verzoeken tijd te nemen om naar de bijeenkomst te komen. Elke mening is belangrijk! Niet alleen van onze leden, maar ook van de ouders van onze jeugdleden!

  Als je niet aanwezig kunt zijn op 17 januari, mag je natuurlijk ook een van de bestuursleden aanspreken of een mail sturen naar bestuur@dezwaluwen.nl.

  We ontmoeten jullie graag op 17 januari. Tot dan!

  Als er vragen of opmerkingen zijn, laat het ons weten.

  N.B. Afgelopen week heeft er een artikel gestaan in de Zevenaar Post. Bij het noemen van de verenigingen zijn De Zwaluwen en de Jeu de Boules ‘vergeten’. We hebben hierover van meerdere leden een reactie ontvangen.

  Inmiddels hebben we gereclameerd en het online artikel is aangepast. Het artikel treffen jullie aan in de bijlage.