• Wow! Dit weekend ging heftig, snel en zeer succesvol… Uiteraard garantie tot aan de deur maar wat een weekend was het!

  Ik heb iedereen gezegd dat we zaterdagochtend om tien uur stipt beginnen. We doen vandaag zo’n zeven uur achtereen cursus en daarnaast nog gesprekken: twee uur praktisch/pauze/twee uur theoretisch/twee uur praktisch, dus is op tijd beginnen een vereiste.

  Tien uur stipt trappen we af en we zijn met acht officiële deelnemers. Dat lijkt weinig maar blijkt voor het doel wat we hebben, in een weekend zoveel korfbalinformatie opzuigen dat men zelf de eerste beginselen kan doceren, is het eigenlijk perfect. Door het intensieve programma dat ik opgezet heb met de materialen die beschikbaar zijn binnen de IKF én het KNKV kan ik vanaf de absolute basis beginnen en in hoog tempo toch stap-voor-stap opbouwen. Doordat het een kleine groep is, is elke nuttige vraag die gesteld wordt direct belangrijke informatie die ook echt iedereen bereikt. Deze groep toekomstige coaches heeft over het algemeen een achtergrond in Basketball dus heeft iedereen de neiging tot dribbelen, wat niet mag in korfbal; de neiging de bal met twee handen alle kanten op te zwaaien om te voorkomen dat hij eruit geslagen wordt maar dat is in korfbal verspilde energie omdat de bal ‘safe’ is als je hem vasthebt; en bij een schot of volgende pass halen ze eerst de bal omlaag om hem dan weer omhoog te brengen om tot schot te komen met secondenverlies per actie tot gevolg. Ik zit er bovenop en de gedrevenheid straalt van deze groep af, juist omdat ze korfbal willen doorontwikkelen. En Amerikanen hoef je niet te leren hoe ze moeten sporten; Dus juist het richten op korfbalspecifieke elementen is heel waardevol en de leercurve is enorm stijl.

  Dave Warren komt binnen met zijn vrouw. Dave is oud-korfballer en onderdeel van het ‘legendarische’ Team USA dat op The World Games 1985 de bronzen medaille veroverde. Datzelfde team is vorig jaar op The World Games 2022 voor eigen publiek nog maar eens in het zonnetje gezet en toegejuicht zoals alleen Amerikanen dat kunnen. Dave is een gouden gast, zegt niet zoveel rare dingen en staat zichtbaar te twijfelen of hij mee moet gaan doen. Oorspronkelijk uit Virginia is hij op een zeker moment in Arizona terechtgekomen waar ik hem opzocht in 2015. Destijds zijn we na uurtje schieten op de korf een rondje gaan golfen. Tegenwoordig woont hij gepensioneerd in Florida, maar dat allemaal geheel terzijde. Op een zeker moment besluit ik om naar zijn ervaring te vragen en Dave voelt direct aan dat er later nog twee momenten zijn waarop hij zijn ervaring kan delen. Precies genoeg en niet teveel zeggen of proberen te sturen: Heerlijk als mensen aanvoelen wat nodig is en wat niet.

  De intensieve dag wordt afgesloten met ‘praatsessies’, bespreking van het businessplan en een gezellige nazit bij Topgolf Chattanooga en daarna diner bij Champy’s (Fried chicken maar dan niet uit Kentucky).

  Zondag zijn officieel de try-outs voor Team USA. Gelukkig heeft iedereen de zelfkennis dat we ten eerste slechts zes meespelende mensen hebben en ten tweede dat niet iedereen qua leeftijd of fitheid een jarenlange bijdrage gaat leveren. Desalniettemin heb ik gezorgd voor een programma waarmee we zowel techniek trainen gericht op scoren, zowel met als zonder verdedigers, maar ook tactiek. En dat laatste is interessant. Heel zwart-wit zou het mooi zijn als Korfball USA bij het ontwikkelen van de sport een eigen stijl c.q. een eigen spel zou ontwikkelen. Tegelijkertijd is het zaak om deze spelers zich bewust te maken van de ruimte die we hebben in een vak, hoe kun je jezelf positioneren aanvallend en verdedigend, waar moet je op letten en dus besluit ik om een heel basic patroon neer te leggen.

  ’s Middags kraken we terug in de AirB&B de nodige noten met betrekking tot doelstellingen, organisatie en beslissingen nemen. Mijn doel en dat van mijn medeorganisatoren was om daadwerkelijk deadlines neer te zetten. Gedurende het traject hebben we bedacht dat de USKF zelf officiële toernooien moet organiseren omdat de USA waarschijnlijk het land is dat dit financieel het beste kan dragen. Verder moet de USKF zelf bestaan uit mensen die actief zijn en willen we volgend jaar een National Championship organiseren. Iedereen heeft zich gecommitteerd aan deze doelen en gaat enerzijds jeugd trainen en anderzijds rekruteren voor Team USA.

  Na deze week en dit weekend is mijn trip sowieso geslaagd! Team USA leeft weer; Korfball USA leeft weer… Het resultaat van acht jaar bouwen betaalt zich langzaam uit! Nu is het tijd voor Birmingham en ‘Het Mysterie van de Verdwenen Equipment’… Wordt vervolgd!

  Best, as always,

  Dankmar