Een mooi mens is uit ons midden…

Vandaag, 4 oktober 2016, bereikte ons het droevige bericht dat ons lid Peter Koops is overleden.
Peter mocht slechts 45 jaar worden. Niet alleen Peter was lid van De Zwaluwen, maar zijn vrouw Esther en zoon Sten zijn ook lid. Daarnaast heeft dochter Merle een tijd gekorfbald.
Ook zus Esther, zwager Rob en hun kinderen zijn lid van De Zwaluwen, waardoor er gesproken mag worden van een blauw/witte korfbalfamilie.

 

Peter was ongeveer zes jaar oud toen hij lid werd van korfbalvereniging De Zwaluwen. Peter was er kind aan huis en heeft vele langdurige en goede vriendschappen opgedaan. Lange tijd heeft Peter – vaak samen met deze vrienden – in de selectie gespeeld. Daarna is Peter in verschillende functies bij het korfbal in Zevenaar betrokken geweest. Hij had dan ook erg veel verstand van korfbal en kon door zijn enthousiasme en gedrevenheid anderen  veel leren. Zelfs kijkend naar wedstrijden wist Peter spelers nog op te zwepen om harder te werken en er fanatieker in te gaan. Precies zoals hij zelf altijd speelde. Peter had ook een belangrijke rol bij de aanleg van het kunstgras bij De Zwaluwen en op het gehele sportpark Hengelder.

 

Verslagen zijn wij door dit droevige bericht. Peter vocht al geruime tijd tegen de leukemie die hem een paar jaar geleden heeft getroffen. Een mooi mens is weg uit ons midden. Langs deze weg wensen wij Esther, Sten en Merle en alle andere familie en vrienden heel veel sterkte toe bij dit grote gemis en verdriet.

Moment van samenzijn
Op woensdagavond 5 oktober is er vanaf 19.00 uur in ons clubgebouw de gelegenheid om bij elkaar te komen om samen stil te staan bij het overlijden van Peter. Er is gelegenheid om iets te schrijven in een herinneringenboek voor degenen die dat willen.

 

Trainingen en wedstrijden woensdag en zaterdag afgelast
De trainingen en wedstrijden van woensdagavond gaan niet door. Vrijdagavond kan er worden getraind door diegenen die dat willen.
De wedstrijden van zaterdag worden eveneens afgelast vanwege de plechtigheid op die dag.
De wedstrijden van zondag gaan door. Deze worden gespeeld met rouwbanden en worden gestart met een minuut stilte.

 

Vertrouwenspersoon
Mocht er naar aanleiding van het overlijden van Peter behoefte bestaan om contact te zoeken met de vertrouwenspersoon van De Zwaluwen, dan is dat mogelijk. Liliane ten Bras is hiervoor bereikbaar via het telefoonnummer (0316) 33 34 25 of via het mailadres liliane_tenbras@hotmail.com.

 

Bestuur KV De Zwaluwen